Dòng thông tin RSS

Lưu trữ hàng ngày: Tháng Một 9, 2013

Phát âm

Chàng mèo Abricot ngồi co tư lự bên bờ ngắm cá.

Cụ Hinh pha ấm trà, đánh tiếng “meo“.

Abricot ngoái đầu nhìn Cụ Hinh, lắc đầu, quay đi. Xem chừng như có ý chê Cụ Hinh phát âm quá kém cỏi?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 87 other followers