Thần dược

Ông Luống pha thuốc trong cốc. Cụ Hinh hỏi. -“Bác sử dụng thuốc gì vậy?” -“Đây là quà tặng của bạn tôi đi viễn đông về, cho bà vợ tôi.” -“Thế sao bác lại uống?” -“Bạn tôi bảo đây là thần dược, đắt lắm. Bà vợ tôi không thích uống, nhưng bắt tôi uống cho… More Thần dược