RSS Feed

Daily Archives: Tháng Hai 3, 2013

Chúc Tết, cùng bạn Mt

Bạn Mt tặng cho Tết về mấy vần thế này,

“Gió, không lay được núi,
Khen chê, chớ mủi lòng.”

P.S. Lời Mt, mủi lòng.

Cảm ơn Mt, và chúc Tết lại Mt.

 

“Cởi trần, nấu Kinh Dịch,
Xoay trần, dịch Dịch Kinh.

Sắp chín rồi, kẻo khê, Dịch Bất Kinh.”

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers