Ai bảo vô tư là khổ?

Cô Uyen hỏi thế này. -“Hihi, vậy có thời Khổng giáo mới hả?” Cụ Hinh bảo. -“Uyen hỏi khẽ thôi, mấy Khổng giáo mới mà nghe thấy, nhảy vô bây giờ!” -“Thế thì sao ạ?” -“Chả sao cả. Các vị ấy không biết chính mình là Khổng giáo mới mà.”

Hỏi chuyện

Cụ Hinh cho biết rằng về khoa học, thì không thể loại trừ hoàn toàn là Mt có khả năng suy nghĩ hộ được cho cả Bụt. Mt là Bụt đời thứ 42 chăng? Vậy hỏi Mt cái này. Nhớ thở đàng hoàng trong khi nghĩ, nhé. “Có cái gì, mà không phải là Phật… More Hỏi chuyện

Mình được sinh ra, ngẫu nhiên, hay tất nhiên?

Mỵ Châu hỏi. -“Mình được sinh ra, ngẫu nhiên, hay tất nhiên ạ?” -“Tất nhiên.” -“Tại sao ạ?” -“Tại mình là người đã đặt câu hỏi đó.” Mỵ Châu ngắm Cụ Hinh. -“Thế Cụ Hinh không trả lời được thư thả hơn như thế à? Em không thích ngắn gọn như thế đâu.” -“Thế thì… More Mình được sinh ra, ngẫu nhiên, hay tất nhiên?

Những nền tảng đắt giá của một bản hiến pháp

Nhà bác học Nguyễn Tiến Dũng có bài viết này. Âu đã là hiến pháp, thì phải hướng đến “tiến bộ” thôi. Lẽ tự nhiên. 10 nguyên lý cơ bản của một hiến pháp tiến bộ   Bài này nhằm điểm lại các nguyên lý cơ bản mà một hiến pháp tiến bộ phải tuân… More Những nền tảng đắt giá của một bản hiến pháp