Thảo luận

Ông Tộ dùng trà với ông Luống. -“Bác Luống à, rồi xem sắp tới phải tổ chức cho bà con trong phường thảo luận về hiến pháp.” -“Bác Tộ ạ, ở phường mình, hầu hết các người dân mà tôi đã hỏi, thì họ đều chưa bao giờ đọc các Hiến pháp. Đã thế, họ… More Thảo luận

Ủy ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội gặp gỡ đoàn đại biểu các nhân sĩ trí thức

  Tin từ báo Người lao động       Cơ hội tạo sức mạnh dân tộc Thứ Hai, 04/02/2013 23:04 Sửa Hiến pháp là cơ hội lớn để tạo ra sức mạnh dân tộc, vượt qua khó khăn. Cần để tri thức, văn hóa Hiến pháp lan rộng trong dân như một làn sóng… More Ủy ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội gặp gỡ đoàn đại biểu các nhân sĩ trí thức