Ngắn hơn khoảnh khắc

Mỵ Châu bảo. -“Cụ Hinh à, cuộc sống là một khoảnh khắc.” -“Về tuyệt đối, như thế thật”. -“Thế số phận là thế nào?” -“Số phận, là sự tóm tắt của cái khoảnh khắc ấy.” -“A, thế thì số phận còn ngắn hơn khoảnh khắc?” -“Tóm tắt là một thao tác, và nó có thể… More Ngắn hơn khoảnh khắc