Thảo luận luận

Bác Tộ hỏi. -“Cụ Hinh nghĩ gì về thảo luận?” -“Ôi, bác Tộ hỏi khó quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ hẳn hoi về chuyện đó ạ.” -“Nói chuyện ở bàn trà trong bếp, Cụ Hinh cứ tự nhiên vài câu cho tôi à.” -“Vâng, vài ý không đầu không đuôi thì thế này ạ.… More Thảo luận luận