Ai người ngăn mưa

Đất trời mờ mịt, Bí hiểm mù mây, Người người đủ loại, Tìm mong mặt trời. Tôi mãi tự hỏi, Ai người ngăn mưa. Xuống Virginia, Tìm nơi ẩn bão, Như người trong mộng, Ngó ngọn tháp vươn. Kế hoạch năm năm, Chương trình khuyến mại, Đủ loại bọc bởi, Dây xích bằng vàng. Tôi… More Ai người ngăn mưa