Năm Con Rắn, lọt lòng đến nơi

Năm Con Rắn, lọt lòng đến nơi, trong vòng tay nàng Thảo Luận diệm kiều. Những người bảo thủ, trở nên tế nhị hơn, Bớt ôm đồm các vị trí tùm lum, Khéo gìn giữ những điểm vị mấu chốt, Giảm cân, tăng cơ. Những người canh tân, trở nên tự tin hơn, Đào luyện… More Năm Con Rắn, lọt lòng đến nơi