Chuyện tưởng lặt vặt, ngày Tết – II

Cụ Hinh hiểu rằng áp lực của xã hội rất lớn trong những chuyện này. Nhưng hãy cố gắng tự giải thoát, nhất là với thói tiền nong lì xì. Hãy lập chí, như cai nghiện vậy, bằng mọi cách. Để cứu lấy trẻ em, cứu lấy xã hội tương lai. Viết “Tôi không ủng… More Chuyện tưởng lặt vặt, ngày Tết – II