Dòng thông tin RSS

Gần như bằng không

Một nền văn minh, rốt cục, là “tổng số thông minh” của toàn thể cộng đồng, trải qua toàn bộ lịch sử của mình, sau khi “ngu bù trừ khôn” lẫn nhau.

Mỗi con người riêng tư thật vô cùng nhỏ bé về không gian-thời gian trong một nền văn minh.

Chừng nào một nền văn minh vẫn chỉ mang thiên hướng xí xóa năng lực của mỗi con người riêng tư của nó, thì cơ hội để nó có thể tự tiến hóa được sẽ luôn luôn gần như bằng không.

About these ads

About hmhoang

Mời bạn xem thêm ở đây. Lưu ý: Nuocdenchan không chịu trách nhiệm về nội dung các trang viết không thuộc về ... Nuocdenchan. Hiển nhiên. Tôn chỉ : Tôn trọng, tự trọng, vui nhã. Tuyệt đối không ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Những người tự thấy có trình độ cao quá, xin vui lòng không vào trang này, có rất nhiều trang khác xuất sắc phù hợp với quí vị hơn. HOÀNG Hồng-Minh.

Có một phản hồi »

  1. Mặt khác của Chủ nghĩa Cá nhân. :)
    Sol: Kiên trì và giúp người khác nhận ra những giá trị chân thực.

    Trả lời

Giơ tay, nha ;-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 87 other followers

%d bloggers like this: