Lời bàn của Huy Minh về màu sắc

Tác giả Huy Minh Ánh sáng, hình ảnh, màu sắc,… được tái tạo trong bộ não người và được lưu trữ (nén) kiểu gì mà gọn vậy không biết (nếu theo kiểu thông thường như của hard disk thì không biết cần bao nhiêu tetabyte cho đủ). Các nhà khoa học nghiên cứu cánh của… More Lời bàn của Huy Minh về màu sắc

Sáng tạo

Bạn Uyeen tuy không phải là người phát ngôn của cái vụ nào cả, nhưng khó vụ nào lại thoát được lời bàn của bạn Uyeen. Cụ Hinh không có cái tài xem tivi như cụ Ty, nên cứ xem Uyeen bàn là cũng biết ra rằng trái đất vẫn còn quay. Hôm qua, bật… More Sáng tạo