RSS Feed

Tag Archives: bạn bè

Hết giờ

Ảnh José R.J

Vào giờ

Ảnh Natalia L.

Trước giờ

Ảnh của Diana G.E, Italia 07/11

Hoa Espa trên đất Ita

Trong đợt chơi nhạc cùng nhau tại Ita, bạn bè mời Cụ Hinh chọn xem ai trong hai ca sĩ này đẹp hơn.

Cụ Hinh vốn chậm nghĩ, bèn tìm cách hoãn binh, xin được chụp ảnh để rồi nghĩ tiếp, và hứa sẽ trả lời sau. Thế mà đến giờ vẫn chưa nghĩ ra…

– Bạn Espa

– Bạn Pana

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers