Gia Cát Lượng dò nước đến chân

Ông Gia Cát Lượng để dành được ít tiền cắt thuốc, lại viễn du một chuyến. Không đi Kỳ Sơn, mà qua Nuocdenchan thăm Cụ Hinh. —- Cụ Hinh đãi ông Lượng thật đơn giản : con mực nướng, và chai rượu vang đỏ Pháp Quốc. Lúc nâng cốc, Cụ Hinh hỏi. -” Ông Lượng… More Gia Cát Lượng dò nước đến chân

Tiễn trà Gia Cát

Trước khi ra về, Gia Cát Lượng dùng trà bên hồ cá cùng Cụ Hinh. Cụ Hinh hỏi chuyện. – “Ông Lượng à, xưa một đời lặn lội gió bão như thế, ông thấy được mất của mình thế nào?” – “Nghĩ lại, ta lấy làm lạ chính mình. Chỉ vì ông Lưu Bị có… More Tiễn trà Gia Cát