Trước khi buộc người, ngó lại mình xem sao

Có lúc nào bạn thấy luận tranh là chuyện phức tạp quá chăng? Mang bài này ra đánh thật tự do như một chuyến du lịch Sao Hỏa vậy. Và cũng là cách tự nhắc mình đừng ham hố buộc tội ai. “Before accuse me” là một bản blues 12 khuôn nhịp cổ điển của… More Trước khi buộc người, ngó lại mình xem sao

Học nhạc cùng Cụ Hinh – Bài 14: chạy rải hợp âm dọc cần đàn (tiếp)

<- Bài 13 Ngày đầu năm, Cụ Hinh nghĩ bụng, giản dị nhất là ta lôi cái gì ra cùng học với nhau. Không biết bạn bè có thấy thế là nên không… ;-) Quay lại bài 13, ta tập chạy xuôi ngược ba nốt A C# E này của La trưởng từ điểm đầu… More Học nhạc cùng Cụ Hinh – Bài 14: chạy rải hợp âm dọc cần đàn (tiếp)

Học nhạc cùng Cụ Hinh – Bài 12 : chơi guitar trên hai dây kề sát

Hãy lấy bất kì một bài nhạc nào. Và chơi chỉ trên hai dây kề sát nhau. Đây là một cách bắt buộc ta phải học luyện các nốt trên toàn thể cần đàn, cùng các cách bổ sung cho nhau giữa các nốt của hai dây kề sát. Và cùng với đó ta phát… More Học nhạc cùng Cụ Hinh – Bài 12 : chơi guitar trên hai dây kề sát

Học nhạc cùng Cụ Hinh : Bài 11 – đập nhịp bằng hai chân

Nhiều bạn vặn Cụ Hinh “hà vì cớ sao cứ phải đập nhịp bằng hai chân?” … Khi đập nhịp một chân, ta cố gắng kiểm soát “tempo”, đơn vị thời gian trong bài nhạc. Thường thể hiện bằng một nốt đen. Đầu bản nhạc có thể viết rõ 1 đen = 60 chẳng hạn,… More Học nhạc cùng Cụ Hinh : Bài 11 – đập nhịp bằng hai chân

Chữ nghĩa

Leobio Cụ Hinh không khéo bị cụ Khổng Tử lừa: Danh (bất) chính ngôn (bất) thuận. Vì ở xứ Đoài cụ Goethe lại nói một câu: “Name ist Schall und Rauch.” Cái tên thì có ý nghĩa gì đâu? Dù sao cũng thông cảm được; ví dụ thày THT lúc nhỏ bị gọi là “trâu… More Chữ nghĩa