RSS Feed

Tag Archives: … Kinh Nhạc

Cần bao nhiêu nốt, để chơi nhạc?

Phỏng dựa theo tài liệu trên http://sciencetonnante.wordpress.com

HOÀNG Hồng-Minh

I. Độ cao của một nốt

Một dây đàn khi rung lên, thì tùy theo độ dài, độ lớn, độ căng của nó, mà cho ra một tần số dao động nhất định, tạo ra một âm thanh có độ cao tương ứng.

Ta kí hiệu âm thanh có tần số 1f=131Hz là nốt « DO » (đọc « đô »).

Trong bài viết này, tần số « 1f » là một khái niệm chỉ tần số dao động của một âm thanh bất kì được lấy làm điểm xuất phát, điểm gốc cho sự phân tích về cấu trúc mô thức của các nốt nhạc. Cấu trúc mô thức ấy có giá trị phổ quát, vượt lên trên một giá trị cụ thể gán cho « 1f »:  ta có thể gán cho nó giá trị là bao nhiêu Hz cũng được, miễn là ở trong vùng mà tai người có thể nhận biết được, hơn nữa, một cách… dễ chịu. Trò chơi với 1f=131Hz, nốt « DO », có giá trị minh hoạ cho một bức tranh phổ quát vượt lên trên bản thân giá trị cụ thể ấy, tương tự như trong thực tế bạn căng một dây đàn theo ngẫu nhiên, rồi lấy nó làm « gốc » để « lên dây » tất cả các dây khác cho thích hợp, cho « đúng tương đối » theo dây đàn « gốc ».

II. Dãy đầu tiên: các « nốt gốc »

Bây giờ nếu ta nghe âm thanh có tần số dao động 2f = 131Hz*2 = 262Hz, ta sẽ thấy nó tương tự hoàn toàn với nốt DO 1f, tuy nhiên ở độ cao « gấp đôi », còn gọi là « quãng tám ở trên » (bạn cứ chấp nhận tên gọi này như một tên gọi không thôi đã nhé). Lý do là bước sóng vật lý của chúng hoàn toàn tương thích. Chúng ta xây dựng một dãy các nốt DO cách nhau các quãng tám, bằng cách nhân 2 liên tục các tần số của các nốt DO:

131Hz*2^0 = 131Hz

131Hz*2^1 = 262Hz

131Hz*2^2 = 524Hz

131Hz*2^3 = 1048Hz

131Hz*2^4 = 2096Hz

131Hz*2^5 = 4192Hz

Lưu ý là nếu bạn lần lượt chia cho hai tần số 1f này, bạn cũng sẽ có những nốt DO khác của các « quãng tám ở dưới ».

Và tập hợp tất cả các nốt DO vô tận này chính là :

Tập hợp của tổng của (tập hợp các nốt có tần số f*2n)  với (tập hợp các nốt có tần số f/2n) 

với f=131Hz, n thuộc dãy các số tự nhiên {0, 1, 2, 3…}

Ta cũng có thể gọi tắt chính tập hợp này đơn giản là: « nốt DO », do tính tương tự hoàn toàn của chúng với nhau.

Cách gọi tắt này sẽ được áp dụng cho các dãy các nốt khác sẽ được phân tích ở dưới đây.

III. Dãy thứ hai: dãy dominant thứ nhất

Bây giờ nếu ta nghe âm có tần số giao động 3f = 131Hz*3 = 393Hz, ta sẽ thấy nó hoà hợp hoàn toàn, nhuần nhuyễn với nốt DO 1f, cũng vì lí do tỉ lệ của các bước sóng vật lý.

« Nốt 3f » này, ta gọi là nốt « dominant » (đọc « đôminan », cũng gọi là « nốt thứ năm ») của « nốt gốc 1f ». Ta đã gọi nốt 1f ở đây là « DO » (131 Hz), nốt dominant của « DO » ở đây (393Hz) sẽ được ta cho tên gọi là « SOL » (đọc « sôl», hay « son »). Có thể hình dung nốt dominant như « nốt hoà hợp đối trọng », là cực bên kia hài hoà của nốt gốc của nó.

Bằng cách nhân đôi hay chia đôi liên tiếp tần số của nốt SOL, ta có dãy « các nốt SOL » ở các « quãng tám » khác nhau:

…197, 393, 786, 1572, 3144, 6288… (Hz)

IV. Dãy thứ ba, thứ tư…

Bây giờ nếu ta đi tìm các nốt dominant của các nốt SOL theo phép tương tự trên kia (âm tần có tỉ lệ gấp 3 lần âm tần của các nốt SOL), ta sẽ có dãy các nốt được đặt tên là RE (đọc « rê »), tạo nên dãy thứ ba (là dãy dominant thứ hai).

Rồi dãy thứ tư, các nốt dominant của RE, sẽ là các nốt được đặt tên là LA.

Vân vân…

V. Điều kì diệu may mắn… cho tai người.

Quá trình đi tìm các dãy nốt dominant nối tiếp cho ta vòng tròn với tên các nốt được đặt như hình vẽ kèm đây:

DO => SOL => RE => LA => MI => SI => FA# => DO# => SOL# => MIb => SIb => FA

Ghi chú: dấu # đọc là « thăng », ví dụ FA# đọc « FA thăng », dấu b đọc là giáng, ví dụ MIb đọc « MI giáng ». Hình vẽ kèm theo đây, đánh số các dãy dominant, SOL: đánh số 1, RE: đánh số 2…

Ở dãy thứ 12 (dãy dominant 11) chúng ta có các nốt FA:

… 177, 354, 708, 1416… (Hz).

Đem nhân 3 những tần số này của các nốt FA để tìm các nốt dominant của chúng, chúng ta có các tần số ở vòng thứ 13 (dãy dominant 12) như sau:

… 531, 1062, 2124, 4248… (Hz)

Điều kì diệu là những tần số này xấp xỉ các tần số của các nốt… DO!

… 524, 1048, 2096, 4192… (Hz)

Tập hợp các nốt dominant của FA (suýt soát) « chính là » tập hợp các nốt DO! Phát biểu đơn giản hoá và thực tiễn hoá, nốt dominant của FA (suýt soát) « chính là » nốt DO, nếu ta bỏ qua sự quan tâm tới các độ cao khác nhau ở các quãng tám. Vòng thứ 13 (dãy dominant 12) gồm các nốt dominant này không cần thiết nữa, đã (suýt soát) « chính là » vòng đầu tiên (vị trí số 0 cũng là số 12). Không cần phải đi tìm tiếp các vòng các nốt dominant thêm nữa, vì độ thính của tai của con người cũng chỉ vừa phải thôi!

Âm nhạc Á Đông cổ truyền dừng việc tìm kiếm và sử dụng chỉ ở các nốt dominant ở vòng thứ tư: đó chính là nhạc ngũ âm với thang 5 âm « DO, SOL, RE, LA, MI ». Có rất nhiều các thang nhạc khác nữa sử dụng các tập hợp khác nhau khả dĩ của các nốt trong số12 nốt này, tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta để dành chủ đề này cho một dịp khác.

VI. Giãi bày toán học

Việc không cần phải đi tìm vòng thứ 13, và trên thế nữa, của các nốt dominant có thể được cắt nghĩa dễ dàng về… toán học.

Từ một tần số f của một nốt « gốc » ( lấy độ cao âm thanh nào làm gốc cũng được, nốt « DO » là một ví dụ), dãy các nốt gốc được tạo ra bằng dãy f*2^n (nhân đôi liên tiếp n lần), trong khi các nốt dominant kế tiếp nhau được tạo ra bằng dãy f*3^n (nhân ba liên tiếp n lần), n ở đây thuộc về dãy các số tự nhiên {0, 1, 2, 3…}.

Thế nhưng ta có f*3^12 lại xấp xỉ bằng f*2^19, nghĩa là sau mười hai vòng đi tìm các dãy dominant (12 lần nhân 3 tần số của nốt gốc), ta sẽ gặp lại chính tần số của nốt gốc đã được nhân đôi 19 lần, đúng hơn thì là xấp xỉ như thế.

Những người tai siêu thính có thể không toại nguyện với dãy các nốt dominant ở vòng thứ 12, nghĩa là nốt dominant của FA thực ra chưa phải chính là nốt DO… Muốn thế, họ sẽ phải đi tiếp tới tận vòng thứ 41, tạo ra 41 nốt nhạc thay vì 12 nốt: 2^(65/41) = 3,00083886611…. Vẫn chưa thoả mãn? Phải đi tiếp tới vòng thứ 53, tạo ra 53 nốt nhạc: 2^(84/53) = 2.99988180616…. Vân vân, vô cùng tận…!!!

VII. Thực tiễn chế tạo nhạc cụ

May thay, con người có trí khôn trong việc đánh lừa chính mình một cách… thông minh, để đạt được hạnh phúc trần thế tương đối trong cuộc đời không đủ dài của mỗi người. Thay vì để cho mối quan hệ giữa nốt FA và nốt (giả dominant) DO căng thẳng cục bộ, ta chia đều sự thiếu sót lệch lạc tí teo này cho… luôn tất cả các dãy dominant… ở trên các đàn.

Bằng cách nào đây? Bằng cách ta chế tạo các nốt dominant trên đàn (tức là lên dây) không phải bằng tần số gấp 3 nốt gốc nữa, mà bằng 2^(19/12) = 2,99661415375….

Hoà cả làng, chả hơn?

Và nhờ đó, các nhạc cụ không cần phải có hàng ngàn vạn nốt…!!! 12 nốt, các nhạc cụ đủ sức để đong đưa mọi âm nhạc… cho tai người!

Nhưng mà biết đâu, tai các bạn trâu lại cần… nhiều nốt hơn, thì sao?

Tia Sáng

Progr Ession

#”Progr Ession” written by this group in June 2011.

Su of Sw

T*h*i*ê*n T*h*ầ*n – II

T*h*i*ê*n T*h*ầ*n, ngẫu hứng… ;-)

T*h*i*ê*n T*h*ầ*n

T*h*i*ê*n T*h*ầ*n, Jimi.

Ngẫu hứng vào hè

Thể “ngẫu hứng hoàn toàn” cùng với bạn bè nhạc cổ điển.

(P.S. Mở âm lớn.)

Rock hát tiếng gì?

uyen :
CỤ HINH có nghe ý kiến không đó, hay là do không biết hát tiếng Pháp? :) Mà CỤ HINH nè, tại sao nhạc rock người ta gần như ít hát tiếng Pháp, hát lên nghe ngộ quá hả? :)

Con người từ khi biết nói, lạm dụng việc nói.

Nói mang theo ngữ nghĩa. Nói mà sai chỗ, thì hỏng hết việc.

Nàng tỏ tình với chàng, không cứ nhất nhất phải nói và nói, và rồi bí thì “anh xem vợ chồng con thạch thùng đang ngửi nhau kìa”, hoặc “ôi em xem cây lại nhớ đến người”… Líu lo như chim hót, un in như đôi ủn ỉn… nhiều khi thú vị hơn nhiều, hơn rất nhiều.

Giọng là một nhạc khí, trong nhiều solo giọng người ta không hoặc tránh dùng lời nói. Con vẹt hót, có lẽ sẽ thú vị hơn là khi nó đọc diễn văn.

Nhạc rock xem hình hài dòng chảy của năng lượng là cái cần được thể hiện nhất. Tiếng nói dùng vào việc này hóa ra tế nhị, phụ thuộc rất nhiều vào văn hóa cảm thụ ngôn ngữ.

Để thể hiện ra chiến trận “trùng trùng đoàn quân”, hoặc để thể hiện ẻo la “bèo dạt mây trôi”, tiếng Việt tìm được truyền thống văn hóa ứng trợ cho mạnh mẽ, còn lại để thể hiện vũ bão tình cảm trong những pha riêng tư gay cấn thì tiếng Việt rất khokhanski đối với công chúng, cho đến hôm nay. Mà không chỉ tiếng Việt.

Trong các thứ tiếng, tiếng Anh của cộng đồng Mỹ (và rồi được mở rộng thành của mọi cộng đồng dùng tiếng Anh) thành ra tự do nhất thể hiện mọi sắc thái. Nếu bạn gào lên “em muốn nghiền nát anh, nghiền tan anh trong vòng tay yêu này” thì cộng đồng ấy chả thèm chú ý đến lời với nghĩa nhiều, mà chú ý đến cách thức thể hiện năng lượng âm nhạc khi đó. Đó là sự khác biệt rất căn bản việc sử dụng tiếng Anh trong rock so với các ngôn ngữ truyền thống khác, và do đó các ban nhạc rock khắp nơi đều chuộng sử dụng công cụ tiếng Anh, ngoài những lý do khác như về độ phổ cập thế giới của tiếng Anh. Nhiều người hay ỏng chê “lời bài hát tiếng Anh này chả ra gì” cũng chính vì họ đứng từ văn hóa ngôn ngữ của mình mà ngó sang, họ đang tuyên huấn hóa rock mà không biết rằng nhiều khi việc chọn lời chọn từ trong nhạc rock là để đáp ứng trước hết đòi hỏi của… vẻ đẹp năng lượng của rock.

Bạn bè khắp chốn

Còn nắng, còn nụ cười.

P.S.
Tải lượng internet thấp?

1. Ấn vào chữ “youtube” (xem trên youtube).
2. Ấn “bánh xe răng cưa” (parameters), chọn chất lượng hình thấp.
3. Tốc độ quá chậm? Tắt tiếng để cho bài ngọ nguậy chạy hết một lượt (download về, nếu chọn chế độ chất lượng hình cao HD càng nên làm như thế).
4. Ấn stop, cho chạy lại từ đầu, tất cả sẽ trơn tru (vì đã tải về).
5. Luôn luôn nghe bằng bộ tai nghe, hoặc nối âm vào dàn. Loa của máy tính không thể hiện được các dải âm tần rất rộng trong toàn bộ.

Ngày hội âm nhạc

Hôm nay tưng bừng ngày hội âm nhạc!


#from Internet

Ai có đàn, dùng đàn. Ai có trống, dùng trống. Không có gì, thì nhảy múa tưng bừng, nở nụ cười trên khuôn mặt xem sao.

Ngày hội này chắc sắp lan tỏa đến xứ Việt đến nơi rồi! Vui vẻ lên, cuộc đời là của chúng mình, dẫu không dài lắm a.

Niềm vui trọ ở nơi đâu

Cô bạn hôm trước viết thư nhắn tôi rằng « bây giờ chuyện ảm đạm thì sẵn quá, anh có câu chuyện gì thắp niềm vui lên chút ít được không? »

Cô ấy có lý thật. « Đời là bể khổ », đi tìm khổ thì dễ quá à. Rất nên cố đi tìm được niềm vui. Niềm vui trọ ở nơi đâu ?

—-

Trong một dịp gặp gỡ bạn bè, tôi làm quen với Cécile, đọc ra tiếng mình thì là « Xê-xil ». Cô đang làm chuyến du lịch xuyên Việt.

Con người cô Cécile thật là dịu dàng, nhưng cái dịu dàng này lại làm cho người bắt chuyện phải bị dịu dàng theo. Rõ ràng  đây là thứ dịu dàng có ma lực… Cuối buổi chuyện trò tôi mới biết ra rằng Cécile là cô giáo dạy nhạc lý, thú vị thế đấy. Cô rất thích tìm được những bài nhạc dân ca Việt xưa cho bộ sưu tầm của mình để dạy cho học viên, mở rộng miền thẩm mỹ. Tôi thì rất tò mò việc cô dạy các lớp nhạc lý như thế nào. Trước khi chia tay Cécile bảo « nếu anh có điều kiện qua Paris ít ngày, em mời anh vào dự lớp nhạc lý của em. Đây, em gửi lại email, chúng mình viết cho nhau nhé. »

Cuộc sống bận rộn đủ đường, những mẩu chuyện nhân khi gặp nhau thoáng qua như thế thông thường thì rồi cũng thành những chuyện đâu đâu.

Cuộc sống lại còn rất ngắn nữa.

Ấy thế mà tôi đã gặp lại Cécile ! Ở đâu ? Trong lớp học của cô !

—-

Đúng dịp lưu lại ở Paris ít ngày, tôi báo cho Cécile, gọi là báo « vậy thôi ». Cécil nối lại ngay, và không quên lời mời dự lớp ngày nào. Cécile dặn « anh vào dự lớp, dù chỉ một lần, hay nhiều lần, anh không phải là khách, mà là học sinh của em. Như thế là thật chân nhất, là tự nhiên nhất, là vui nhã nhất. » « Tuyệt vời ý tưởng của Cécile ! Tôi sẽ đến, và làm học trò trọn vẹn của Cécile ! »

Đúng hẹn tôi đến cổng nhạc viện nọ, trước nửa giờ. Cécile ôm hôn chào đón tôi, hỏi thăm ríu rít đủ chuyện. Vào đến sảnh phòng thường trực, Cécile chỉ cho tôi hộp đàn guitar điện cùng một ampli « em mượn của nhạc viện, anh dùng trong giờ giảng của em. » Tôi trố mắt ngạc nhiên. « Lần trước gặp nhau anh chả chơi vui mấy bài với guitar là gì ? Đến giờ rồi, chúng mình vào lớp nhé.» Tôi được chứng nghiệm trở lại sự dịu dàng đầy quyền năng của Cécile.

Sau thủ tục giới thiệu, cả lớp sắp xếp nhạc cụ, sách vở. Nom lớp học thật vui ! Quá nửa các bạn đều còn là học sinh phổ thông, lớn bé lệch nhau. Một bạn gái bé bỏng đánh vật với cái contrebasse ngật ngưỡng, một bạn trai cũng bỏng bé bê bê xếp xếp bộ trống cồng kềnh, cả hai đều rất tự lập. Còn lại thì sáo, kèn, violon, piano, accordéon, guitar… đủ cả. Một số bạn là sinh viên đại học. Vài bạn nữa thì là người đã đi làm, đứng tuổi, tham gia lớp như hoạt động ngoại khóa của mình.

Phần đầu buổi học dành cho ôn tập kiểm tra lại nhạc lý. Sự thể hiện tùy học viên chọn, bằng giọng hát, hoặc bằng nhạc cụ tự chọn, thể hiện cá nhân, và thể hiện cùng với một nhóm nhỏ, hoặc có khi có sự tham gia của tất cả mọi người. Các thể hiện này được mỗi học viên đề xuất cách thức. Cô Cécile phê duyệt nhanh nhẹn và chính xác các quyết định.

Có vẻ vì sự có mặt của tôi, phần thứ hai của lớp học chuyển sang chơi một bài nhạc mới dài mươi trang nhạc được cô đã chụp sẵn cho cả lớp. Mỗi người nhận bài đều nhận mươi cái tem bản quyền để dán lên các trang nhạc vừa được chụp. Nhà trường phát tem này cho các giảng viên, và về sau thì tôi được Cécile cho biết rằng trong học phí của các học viên có mục tiền đóng cho tem bản quyền.

Cécile phân tích một lượt toàn bộ bản nhạc, diễn giải qua giọng, rồi qua piano, lưu ý những đoạn khó và dễ nhầm. Tất cả chúng tôi xướng âm theo. Rồi Cécile cắt chia phần các đoạn bản nhạc cho từng nhóm chơi. Tôi được cắt cho nửa trang nhạc, đoạn không khó lắm với các motif lặp đi lặp lại. Hú vía ! Lần lượt các khó khăn được thảo luận gọn gàng, được giải đáp, được thể hiện thử. Và chúng tôi nhích lên, nhích lên. Chúng tôi đã đi được một vòng đầy bất trắc. Rồi vòng hai. Vòng ba đã suôn sẻ hơn… Giờ học kết thúc thật là sáng tạo và vui vẻ bằng lượt chơi tự do lại bản nhạc đó tùy theo hứng thú diễn tả của các cá nhân, miễn là cấu trúc căn bản được tôn trọng.

—-

Tan lớp Cécile mời tôi ra hàng càfé ở phố chếch bên cạnh.

-« Lớp học của Cécile thật là vui, thật là thiết thực. Tôi không nghĩ là giờ học nhạc lý lại dùng đủ các nhạc cụ như vậy. »

-« Nhạc lý là để chơi tốt được nhạc, chơi được một cách chính xác, nhanh nhất, hiệu quả nhất, vui thích nhất, và rồi chơi sáng tạo, chứ không phải là môn học chỉ để xóa mù chữ nốt nhạc và lấy cái tấm bằng. Song song với nhạc lý là các môn dạy nhạc cụ, thanh nhạc.»

-« Chương trình cơ sở của nhạc lý gồm bao nhiêu năm ? »

-« Tám năm ạ. »

-« Tức là nếu trẻ em cắp sách đến trường học chính quy, rồi cũng cắp sách đến trường nhạc, thì cuối cấp ba mới xong phần cơ sở nhạc lý à? »

-« Vâng, nếu không bị trượt năm nào ạ. »

-« Trường mình có bao nhiêu học sinh ? »

-« Khoảng năm trăm, cho cụm năm mươi ngàn dân. »

-« Khắp vùng Paris này đều có các trường nhạc cho các cụm dân cư à ? »

-« Vâng, rộng khắp, như một hệ thống trường song song với hệ thống trường phổ thông. Em cũng giảng dạy ở vài trường nhạc nữa ở gần đây. Số giờ dạy nhạc trong các trường phổ thông thì hạn chế, nên nếu các học sinh muốn phát triển xa hơn về âm nhạc thì chúng phải đến học ở những trường nhạc này. Thế mà luôn luôn thiếu chỗ anh à. »

-« Chơi nhạc ở đây thì sao ? »

-« Các học viên bắt buộc phải tham gia một nhóm nào đó trong trường, như dàn cổ điển, hoặc các nhóm nhạc cụ, hoặc dàn jazz, hoặc các nhóm đồng ca, hoặc nhóm sáng tác rock, nhóm chơi ngẫu hứng, v.v. Các trường của các cụm dân cư gần nhau thường nối nhau thành một nhóm trường, học viên có thể lấy các môn phù hợp ở mỗi trường khác nhau mà chỉ cần trả một lần lệ phí hồ sơ chung. Chơi nhạc thì là khái niệm rộng hơn, có rất nhiều ‘nhà văn hóa’ ở các cụm dân cư, ở đó có các chương trình để chơi nhạc, ca hát, sáng tác, dựng sân khấu… có các giảng viên âm nhạc hướng dẫn, nhưng phần đào tạo thì bị hạn chế.  Các ‘nhà văn hóa’ có đủ mọi loại hình hoạt động nghệ thuật khác nữa, như các nhóm viết văn, dựng kịch, hội họa, chụp ảnh, làm phim, diễn thuyết, nhảy, múa,… Đăng kí chỗ thì tự do, và có sẵn chỗ hơn.»

-« Thế còn thể thao ? »

-« Dạ, đó lại là một thế giới mênh mông khác nữa, có lẽ còn được đầu tư và phát triển hơn cả văn hóa nghệ thuật. »

-« Vậy thì trẻ em ở đây, đi học phổ thông, rồi đi học nghệ thuật, rồi lại đi học thể thao, thời giờ đâu mà thực hành tất cả những cái đó ? »

-« Không chỉ trẻ em ạ, người lớn cũng vậy thôi, anh vừa thấy trong lớp đó, mà chính anh cũng vừa là một người như thế mà ! Đi học phổ thông, đi làm, ấy là hoạt động ‘nghề nghiệp’. Sau giờ nghề nghiệp đó thì văn hóa nghệ thuật, thể thao là hoạt động ngoại khóa, hầu như ai cũng phải có, để gây dựng niềm vui, để hài hòa đời sống, để an lành xã hội, để mở mang tâm hồn. Các trường học phổ thông, trường đại học, hay các doanh nghiệp đều phải có lịch hoạt động sao cho hài hòa được với hệ thống hoạt động và đào tạo ngoại khóa. Lịch của nhà trường phổ thông là lịch chính, toàn bộ lịch của hoạt động xã hội căn cứ trên đó mà được xây dựng tiếp. Chương trình ở các trường phổ thông thì phải nhẹ nhàng, vì trẻ em đang ở tuổi có nhiều năng lực phải được mở mang một cách phong phú nhất, hiệu quả nhất. »

-« Ôi, đời sống được tổ chức vui quá nhỉ ! »

-« Tháng năm tháng sáu ở đây bọn em siêu bận rộn, vì là mùa gặt của các hoạt động ngoại khóa. Đó là lúc thi cử ngoại khóa, hội diễn ngoại khóa, triển lãm ngoại khóa. Lịch này đã đồng bộ hóa được trên toàn châu Âu, dịp đó các hội diễn, triển lãm được tổ chức mời chéo nhau giữa các nước.

Em nghĩ đời sống cần được tổ chức để tạo nên được các năng lực nhằm ươm trồng niềm vui, và gặt hái được các niềm vui. Đến ngày nào đó chắc cần thiết phải đồng bộ hóa được ở khắp muôn nơi các nhịp điệu hoạt động của con người, để rồi mọi người trao đổi được các hoạt động rộng khắp với nhau.»

-« Thế Cécile làm nghề nghệ thuật rồi, khỏi phải hoạt động ngoại khóa à ? »

-« Anh coi thường em thế, em là võ sĩ judo đấy ! »

Tôi ngắm nhìn lại mãi Cécile.

-«Tôi cứ bị ám ảnh mãi về cái dịu dàng quyền năng của Cécile !  Bây giờ thì tôi thấy rõ hơn rồi. Đúng hơn, nó là cái quyền năng dịu dàng ở Cécile à! »

Cécile khẽ lắc đầu, nụ cười tươi tắn nở trên môi.

—-

Chia tay Cécile ra về, tôi lơ mơ thấy ra niềm vui trọ ở nơi đâu.

Ở ươm trồng niềm vui, ở gặt hái niềm vui./.

Khampha    Tia sáng

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers