RSS Feed

Tag Archives: Kinh

Nếm vở

Cuối buổi, Cụ Hinh vui chuyện.

“Ông Michel đây, chằng làm nghiên cứu gì liên quan đến rượu vang. Nhưng nếu bắt ông ấy nhắm mắt, rồi nếm ngụm rượu vang Pháp, là ông ấy nói rõ được rượu này là của vùng nào, thậm chí của lâu đài nào.”

Ông Đô vui vẻ.

“Bác Tình đây là trưởng phòng Nghiên Cứu Nữ Quyền của Viện Trừu Tượng học. Hễ bác Tình nghe thấy nghiên cứu viên nào của phòng Nghiên Cứu Nữ Quyền nói câu gì, là bác ấy biết ngay rằng nghiên cứu viên ấy vừa mới đọc Toàn Tập trang nào, thậm chí dòng thứ mấy từ dưới lên ạ!”

 

 

Siêu thoát

Cụ Hinh hỏi Mỵ Châu.

«Lúc mình mới chết, thì người ta sẽ làm những gì cho mình nhỉ? »

Mỵ Châu nguýt dài Cụ Hinh. Ngoáy mãi ly càfé… bất tận…

Rồi thủng thỉnh.

« Cầu cho siêu thoát. »

« Ơ, tưởng chết thì đã là siêu thoát rồi. Lại còn phải cầu xin nữa cơ à? Người xứ ta nghĩ ra được lắm sự nhỉ.

Thôi, khỏi. Mình nâng ly càfé, nghen! “

C ộ n g đ ồ n g

Đứa trẻ sợ buồn
Quẩn nhà, bám mẹ.

Cộng đồng sợ buồn
Quẩn nhà, bám ai?

|- HHM -|

Chủ nghĩa “ơ con thạch sùng kìa”

Người vùng Tê A thường có truyền thống gắp lung tung món “nộm sự”.

Ngay trong một gia đình của họ, hoặc trong một nhóm bé tí bạn bè của họ, họ bàn ti tỉ rất nhiều chuyện, mỗi chuyện bàn được ba câu, thì rồi thế nào cũng gặp khó…

May quá, thế nào rồi cũng có người tri hô “ơ con thạch sùng kìa“, và cả đồng hội tự giải tán.

Tự to lớn lên hơn chính bản thân mình

Bác Tộ hỏi “chữ ‘hào’ trong ‘tự hào’ là nghĩa như thế nào, Cụ Hinh nhỉ?”

“Dạ, tôi nghĩ chữ ‘hào’ vốn gốc Hoa ở đây là ‘to lớn’, nếu đi cả chữ ‘tự hào’ thì là ‘tự to lớn lên’, thường thì là ‘tự to lớn lên hơn chính bản thân mình’ ạ.”

“Hay quá nhỉ. Thế thì chả tội gì mà mình không tự hào!”

Tụng, và kinh

Bác Tộ bảo.

“Cụ Hinh này, trẻ em xứ mình học chết thôi luôn, nhất thế giới, mà rồi lớn lên không ít bạn vẫn ngơ ngơ, là làm sao?”

“Dạ, nếu phương pháp học là tụng, và nội dung học là kinh, thì càng tụng, càng kinh ạ.”

Vương vấn Giava

Giava, tự phong lấy mình làm Chinh Tây Đại Tướng Quân, một mình lên đường viễn chinh, thế rồi ghé qua thăm Cụ Hinh. Ngồi đấy, mà nom vấn vương, gần như bức tượng người suy tư được cất ở trong một căn phòng kín cửa đã tắt điện.

Cụ Hinh rót rượu đào, bảo “con người chắc chỉ một khi đã sang đến thế giới bên kia, thì mới hết vấn vương”.

Giava thoắt tỉnh, mắt mũi sáng trưng nhìn chăm chắm ly rượu.

“Ấy, lúc ấy, thì đã là lúc mình bị mất điện chiến lược toàn diện rồi, Cụ Hinh ạ!”

“Ơ, tôi đang nói một mình, vẫn tưởng Giava đang bị mất điện?”

“Dạ không, lúc nãy thì Giava mới chỉ ở chế độ vấn vương tiết kiệm điện thôi ạ.”

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 104 other followers