N ó i t r ư ớ c, n g h ĩ s a u

Mỵ Châu hỏi. “Nói trước, nghĩ sau, có nên không ạ?” “Có lúc cũng nên.” “Ơ, Cụ Hinh mà lại bảo ‘cũng nên’ nhé!” “Chứ sao.” “Sao, là thế nào ạ?” “Nói, nhiều khi là để tống bớt chữ trong đầu ra. Khi chữ đầy chặt cứng đầu, thì người ta không nghĩ được nữa,… More N ó i t r ư ớ c, n g h ĩ s a u

Tốn năng lượng

Mỵ Châu hỏi. -“Cụ Hinh à, nghĩ ngợi, thì có tốn năng lượng hơn so với khỏi nghĩ ngợi không ạ?” -“Chắc là có.” -“Thảo nào, em thấy đa phần ai ai cũng tiết kiệm năng lượng. Vậy thì tại sao lại có những người vẫn hay nghĩ ngợi nhỉ?” -“Vì họ hoặc là thoả… More Tốn năng lượng

Tại sao bò cười?

Mỵ Châu thỏ thẻ bóc gói fromage “Bò cười”. – “Cụ Hinh à, tại sao bò lại cười ạ?” Cụ Hinh ngắm Mỵ Châu… “Tại sao bò cười? Khoe hàm răng trắng Rủ mình chán lo.” Mỵ Châu chúm chím, không dám cười.

Bởi vì

Mỵ Châu bảo. -“Em thấy ít nay Cụ Hinh lười viết a”. -“Bởi vì…” -“Sao lại như thế ạ?” -“Bởi vì để trả lời được Mỵ Châu, thì lại phải viết bài.”

Món tái hâm

Mỵ Châu chọn bàn ăn trưa cùng Cụ Hinh. -“Cụ Hinh à, em nghe có người gọi ‘món tái hâm’. Hay mình gọi món ấy thử nhé?” -“Thôi khỏi đi, Mỵ Châu à, chính ta đang sắp trở thành món tái hâm đến nơi rồi.”

Chủ nghĩa gì gì

Giáp Tết lịch Hoa, Mỵ Châu một tay vẫn còn ôm khư khư quyển “Triết học bốn phương” mới mượn được ở thư viện về để “ôn thi cho sang năm”, nặng đến dăm cân tây, tay kia thì ngoáy mãi thìa càfé… -“Cụ Hinh à, các loài vật, chúng có sống theo chủ nghĩa… More Chủ nghĩa gì gì