Tên riêng

Chuột Micka hỏi mèo Abricot. – Xứ ta sao nhiều bạn mèo, bạn chuột không có tên riêng nhỉ? – Có lẽ tại nhiều bạn khác xứ ta tuy có tên riêng mà cũng không thấy mình là riêng, thành ra cũng chẳng để làm gì. Tằn tiện suy nghĩ, có khi còn hơn suy… More Tên riêng