Tự to lớn lên hơn chính bản thân mình

Bác Tộ hỏi “chữ ‘hào’ trong ‘tự hào’ là nghĩa như thế nào, Cụ Hinh nhỉ?” “Dạ, tôi nghĩ chữ ‘hào’ vốn gốc Hoa ở đây là ‘to lớn’, nếu đi cả chữ ‘tự hào’ thì là ‘tự to lớn lên’, thường thì là ‘tự to lớn lên hơn chính bản thân mình’ ạ.” “Hay… More Tự to lớn lên hơn chính bản thân mình

Tụng, và kinh

Bác Tộ bảo. “Cụ Hinh này, trẻ em xứ mình học chết thôi luôn, nhất thế giới, mà rồi lớn lên không ít bạn vẫn ngơ ngơ, là làm sao?” “Dạ, nếu phương pháp học là tụng, và nội dung học là kinh, thì càng tụng, càng kinh ạ.”

Ngợi ca

Cụ Hinh hỏi bác Tộ. -« Tôi thấy ở phường ban loa phường làm việc đều đặn nhất, có phải không ạ? » Bác Tộ gãi đầu, rồi « vâng ». -« Ngoài ra, loa phường còn cung cấp cả âm nhạc cho dân phường và người đi ngang qua phường. » -« Vâng. »… More Ngợi ca

Sâu sát

Lễ tổng kết quí đầu năm về hoạt động của phường diễn ra sôi, và nổi. Bác Sấp, phó phường bạn sang dự, phát biểu sau bài kiểm thảo của bác Tộ. -« Như thường lệ, tôi nhất trí về căn bản với bản tự kiểm thảo của bác Tộ trưởng phường ta ạ. »… More Sâu sát