Nói, viết, nghĩ

Romeo ngấp ngúng… “Anh nói tiếng Việt không được từ tốn, không được rõ ràng lắm, vì anh ít khi được thực tập sử dụng ‘tiếng Việt nói’ trong đời sống hàng ngày em a.. à… ạ!” Juliet nhoẻn cười, không nín được. “Chuyện nói tiếng Việt của anh, như vậy mới khuyến khích người… More Nói, viết, nghĩ

Gọi nắng

Romeo rảo bước qua đường, ngước ngước mãi lên… Nắng sớm chói chang. Phía trên ban công bên này đường, Juliet mỏi chân đợi chờ trong chiếc váy mỏng hơn tia nắng sớm mai.

Chiều yêu, chiều nào – IV

Romeo bảo Juliet. -“Thế bây giờ thì thế nào?” -“Bắt đầu lại từ đầu.” -“Tức là thế nào.” -“Coi như chúng mình vừa quen nhau, chưa bắt đầu yêu nhau.” -“Thế mà Romeo cứ tưởng là từ nãy đến giờ chúng mình vẫn đang bàn chuyện nên yêu chiều nào.” -“Chứ còn gì nữa?” -“Romeo… More Chiều yêu, chiều nào – IV