T ự d o n à y

Những người có chữ lần đầu tiên được đọc những gì khác hơn chỉ những là “Khổng nói”. Những người có nghĩ lần đầu tiên được thấy tri thức không phải là thi thuộc lòng những “trời tròn đất vuông”. Những chàng trai thôi mơ diện những bộ đồ đại cán. Những cô gái tha… More T ự d o n à y

Trẻ trung

Dân số nước Việt rất trẻ, nhưng lý tưởng của nhiều người trẻ có vẻ như rất cụ non. Chả nhẽ lại phải viết tặng nhau hai chữ “khú đế” ngày này? Nói có vẻ, vì chỉ biết nhìn qua câu chữ, biểu đạt, sở thích, lối khoe, tập tục… chứ biết đâu “ở bên… More Trẻ trung

Chuyện phạt ngoại tình – III

Cụ Hinh chả khuyến khích ai “ngoại tình” cả, chúng bạn yên tâm, nghen. Và đừng vội tưởng bở à. ;-) Nhưng làm người, thì phải hiểu ra những trò chơi mà thoạt nhìn thì có vẻ vô thưởng vô phạt, lại ánh hào quang đức hạnh, nhưng trong cội rễ chúng chà đạp cái… More Chuyện phạt ngoại tình – III