Lần giở trước đèn

Quốc Tam, lần giở trước đèn Nuôi tằm, dệt chiếu, Lưu Huyền Đức Đậu phụ, phu xe, Trường Quan Vân Mổ trâu, bán thịt, Trương Dực Đức Tự cày, tự học, Cát Lượng Gia Danh nhân nước Thục, bách nghệ a. |- 1202 HHM -|

Trương Phi cải thiện tranh trừu tượng

Trương Phi người nước Yên mới đây chuyển sang làm thêm về vẽ tranh trừu tượng. Phi đã có vài triển lãm, nhưng chưa thật bằng lòng, vì nhiều người đến xem mặt mũi tỏ ra vẫn hiểu tranh Phi. Phi hẹn gặp Anh La ở nhà hàng càfê “Nước mắt Mặt Trời”. -“Anh La… More Trương Phi cải thiện tranh trừu tượng

Mặt trăng, ngón tay, và ngón tay chỉ mặt trăng – hồi hai

Một lần khác, các đồ đệ tranh cãi ồn ào quá. Ngài Thích-Ca-Mâu-Ni không nói gì. Đoạn giơ ngón tay chỉ mặt trăng phĩa ngoài khung cửa. Các đồ đệ dỗi, bảo đa nghĩa quá. Ngài xoay ngón tay cầm lên gói mỳ ăn liền. Các đồ đệ hân hoan, bỗng ỉu lại, đồng thanh… More Mặt trăng, ngón tay, và ngón tay chỉ mặt trăng – hồi hai

Hùng anh Buxờ

Nhiều khách du lịch ở xứ ta được đề nghị thế này. Trong khi được chuyên chở trên xe Buxờ, các vị nên tự bịt mắt lại, thay vì lo lắng cho vũ trụ nhân sinh trên đường. Riêng với các vị có tiền sử về bệnh tim, hoặc các vị có tấm lòng đặc… More Hùng anh Buxờ