Trùm chăn, nguy cơ

Mỵ Châu bữa nay diện chiếc váy dạ đỏ, nom ấm áp quá. Cụ Hinh bảo “Mỵ Châu à, trí thức mà mặc ấm quá, rồi thành ra thích trùm chăn đấy nha.” -“Thế trùm chăn thì nguy, hay cơ ạ?” -“Cả hai.” -“Cụ Hinh lại nước đôi rồi…” -“Ông Gia Cát Lượng ngày xưa… More Trùm chăn, nguy cơ

Tỉnh ngược

Hôm rồi Trang Châu ghé thăm thưởng trà cùng Cụ Hinh. – Cụ Hinh ạ, tối hôm qua ta nằm ngủ một lúc, thì rồi bắt đầu mơ… – Trang Châu à, mơ là nghề của ông. – Hượm đã, ta mơ thấy mình đang nằm mơ. – Thế cái “mình đang nằm mơ” ấy… More Tỉnh ngược