Thờ sự thật

HOÀNG Hồng-Minh Bản đủ Sự thật là một điều không dễ dàng tìm cho ra, cho nên con người phải phát triển khoa học, phát triển công nghệ trên mọi lĩnh vực. Thờ sự thật, lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Đó là vấn đề của một nền văn hóa: nền văn hóa… More Thờ sự thật

Trung Hoa có nhiều điều khác…

HOÀNG Hồng-Minh #Bản đủ Nếu bạn gặp ai lần đầu ở xứ lạ, mà người đó bảo bạn rằng bạn là người Việt, không phải là người Hoa, thế mà thực sự đúng là như vậy, thì người đó quá là tài! Có những người như thế thật, người xứ tây hẳn hoi, nhưng chính… More Trung Hoa có nhiều điều khác…

Dạy được chính mình, là học

HOÀNG Hồng-Minh Học, khó hơn dạy. Học, là đích đến của dạy. Dạy được chính mình, là học. Gần đây nhiều đóng góp tích cực của các tác giả, các nhóm về các phương pháp, các phương tiện học và dạy nở rộ, điều này thật là cần thiết, đáng được khích lệ, được thử… More Dạy được chính mình, là học

Chuyện “thày”, hay “thầy”?

HOÀNG Hồng-Minh Ngày hôm nay xu hướng phổ biến sách báo viết “thầy”,  hơn là “thày”. Trong tiếng Việt, “thầy” và “thày” đều được sử dụng, tùy theo vùng miền, theo thời gian. Với tôi, tiếng Việt phía bắc trước nay sử dụng chữ “thày” phổ cập, từ rất lâu đời. Ca dao. “Không thày,… More Chuyện “thày”, hay “thầy”?