Ai bảo vô tư là khổ?

Cô Uyen hỏi thế này. -“Hihi, vậy có thời Khổng giáo mới hả?” Cụ Hinh bảo. -“Uyen hỏi khẽ thôi, mấy Khổng giáo mới mà nghe thấy, nhảy vô bây giờ!” -“Thế thì sao ạ?” -“Chả sao cả. Các vị ấy không biết chính mình là Khổng giáo mới mà.”

Sáng tạo

Bạn Uyeen tuy không phải là người phát ngôn của cái vụ nào cả, nhưng khó vụ nào lại thoát được lời bàn của bạn Uyeen. Cụ Hinh không có cái tài xem tivi như cụ Ty, nên cứ xem Uyeen bàn là cũng biết ra rằng trái đất vẫn còn quay. Hôm qua, bật… More Sáng tạo