“Một Năm Mới 2013 tốt lành, hạnh phúc.”

Có sư thày nọ trụ trì ở chùa Sweet Home Chicago sao mà lành khô, rụt rè, và phức tạp quá.

Số là thày ấy cất công đi mua cái thiếp, phong bì, con tem, rồi về nhà chùa, mắm môi, mắm lợi, nắn nót viết lời. Rồi đóng phong bì, rồi dán tem, rồi lại đi ra Nhà Bưu Điện gửi cái thiếp này… tất cả để nhờ chúc Tết bạn bè.

Vị chi mất đến nửa tháng trời, Nhà Bưu Điện phải thuê đủ các thứ người của nhiều dân tộc khác nhau để bê chở cho được cái thiếp ấy vượt đất, vượt sông, vượt biển…

Thế rồi cái thiếp ấy được chụp ra, được tải lên đây, để cuối cùng trình được cái sự chúc Tết công phu này đến được tới bạn bè!

Một Năm Mới 2013 tốt lành, hạnh phúc. Chicago 21/12/2012

Advertisements