Phát âm

Chàng mèo Abricot ngồi co tư lự bên bờ ngắm cá.

Cụ Hinh pha ấm trà, đánh tiếng “meo“.

Abricot ngoái đầu nhìn Cụ Hinh, lắc đầu, quay đi. Xem chừng như có ý chê Cụ Hinh phát âm quá kém cỏi?

Advertisements