Ngắn hơn khoảnh khắc – II

-“Cụ Hinh à, em không hiểu đâu, í ách lắm.

Làm sao mà tóm tắt lại có thể dài hơn được cái được tóm tắt ạ?”

-“Mỵ Châu à, đây là những trường hợp ta quan sát được trong nền học sĩ ao nhà. Chứ không phải là cái ta lý luận ra.

Có thể vì tóm lâu, lại trượt mãi, nên tắt dài, tắt hoài. Tóm tắt có khi còn thành ra là vô tận nữa.

Để ta hâm nóng lại café cho Mỵ Châu nhé.”

Advertisements

Ngắn hơn khoảnh khắc

Mỵ Châu bảo.

-“Cụ Hinh à, cuộc sống là một khoảnh khắc.”

-“Về tuyệt đối, như thế thật”.

-“Thế số phận là thế nào?”

-“Số phận, là sự tóm tắt của cái khoảnh khắc ấy.”

-“A, thế thì số phận còn ngắn hơn khoảnh khắc?”

-“Tóm tắt là một thao tác, và nó có thể thậm chí dài hơn chính câu chuyện được tóm tắt.”