Thảo luận luận

Bác Tộ hỏi.

-“Cụ Hinh nghĩ gì về thảo luận?”

-“Ôi, bác Tộ hỏi khó quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ hẳn hoi về chuyện đó ạ.”

-“Nói chuyện ở bàn trà trong bếp, Cụ Hinh cứ tự nhiên vài câu cho tôi à.”

-“Vâng, vài ý không đầu không đuôi thì thế này ạ.

Cố gắng trình bày thật rõ ý của mình. Chỗ nào mình không rõ, thì viết ‘chỗ này, tôi không rõ’, đỡ phải loay hoay.

Đang thảo luận, thì không nhất thiết mình phải kết được cái luận.

Người thảo luận có quyền thay đổi ý kiến của mình, trong nhiều trường hợp đó là điều hay. Nói ‘chỗ này, tôi đổi ý’, chả ai bắt nạt được mình.

Thảo luận ‘xong’, thì hoặc là hình thành được ý của mình, hoặc là ‘để tôi nghĩ tiếp đã nha, từ từ’.

Nếu mình chót giỏi nhất thế giới, tại sao không nhỉ(?), cũng nên nhìn thêm ra xung quanh, xem tại sao người xứ khác ngu đến thế mà vẫn tồn tại, lại còn có vẻ khấm khá.

Thảo luận để vượt lên được chính bản thân mình, bằng không thì mất công, phí thì giờ, tất nhiên cũng chả sao.

Thảo luận xong, thì quí mến nhau ít nhất là bằng lúc trước khi thảo luận.”

-“Nói mấy ý, mà Cụ Hinh nói cũng dài  và nhanh quá. Thôi, để tôi nghĩ tiếp đã nha, từ từ.”

Advertisements