Ai người ngăn mưa

Đất trời mờ mịt,
Bí hiểm mù mây,
Người người đủ loại,
Tìm mong mặt trời.

Tôi mãi tự hỏi,
Ai người ngăn mưa.

Xuống Virginia,
Tìm nơi ẩn bão,
Như người trong mộng,
Ngó ngọn tháp vươn.

Kế hoạch năm năm,
Chương trình khuyến mại,
Đủ loại bọc bởi,
Dây xích bằng vàng.

Tôi mãi tự hỏi,
Ai người ngăn mưa.

Đám nhạc công chơi,
Lũ tôi cổ vũ.
Đám đông xổ đến
Hơi ấm truyền nhau.

Mưa hoài mưa mãi,
Rót đầy tai tôi.

Tôi mãi tự hỏi,
Ai người ngăn mưa.

John F.

|- HHM chuyển lời -|

Advertisements