Sáng lòe

Mỵ Châu tự tay pha café. -“Cụ Hinh à, thế nào là tối tăm?” -“Đường lớn, nắng gió thênh thang, không khó khăn trở ngại, mà nhất quyết không đi, gọi đó là tối. Loay hoay chui bờ, rúc bụi, kiêu hãnh dài hoài, gọi đó là tăm. Mắc vào cả hai cái như thế,… More Sáng lòe