Sáng lòe

Mỵ Châu tự tay pha café.

-“Cụ Hinh à, thế nào là tối tăm?”

-“Đường lớn, nắng gió thênh thang, không khó khăn trở ngại, mà nhất quyết không đi, gọi đó là tối.

Loay hoay chui bờ, rúc bụi, kiêu hãnh dài hoài, gọi đó là tăm.

Mắc vào cả hai cái như thế, gọi chung lại, là tối tăm.”

-“Thế sao có ai lại đi chọn tối tăm ạ?”

-“Không ai chọn tối tăm cả.
Chỉ vì khi lẫn lộn, thì cái tối tăm nó sáng quá. Sáng lòe.”

Advertisements

Chim Việt rời cành nam

Trời hửng sáng
Chim Việt vươn mình
Lòng bình yên
Thôi rối hẹ tơ vò.

Mắt bừng sáng
Thần tinh anh
Chân trời nay
Toàn vũ trụ bao la.

Sải cánh này
Nay của vũ trụ này
Chán chê rồi
Mãi cứ phải cành nam.

Nào xưa nay
Nào bắt chước
Nào loay hoay
Nào cóp quay
Mắt hoa
Tóc rối
Tai đau
Cổ khản
Lưng còng.

Chim Việt
Ngẩng cao đầu
Vươn thẳng mình
Sải thật dài đôi cánh.

Chim Việt
Sống đời mình
Dệt đời mình
Sáng láng
Yên vui.

Chim Việt
Tung đôi cánh
Rời cành nam
Hòa vũ trụ mênh mang.

|- HHM 1302 -|