Làm rộng lòng mình

GNVBC
CH ơi làm thế nào để lòng mình được rộng thêm lên một ít ạ, BC hỏi cách để làm lòng mình rộng thêm nhé chứ không hỏi cách để sống rộng lòng nhé.

Bạn Cụ Hinh tự cảm nhận riêng rằng lòng mình chỉ có thể rộng thêm ra, nếu mình bền bỉ cố gắng đẩy những suy tư của mình tới những điều phổ quát hơn lên.

Những điều phổ quát hơn lên cho phép liên tục dựng lại bức tranh vũ trụ thống nhất hơn ở qui mô toàn bộ trong tinh thần mình. Nếu không sẽ là tự nhiên việc ta phải cố o ép dựng lại bức tranh vũ trụ chỉ bằng việc cố thổi cho thật to quả bong bóng của những tín điều đã nhặt nhạnh được của riêng mình đầy những hạn chế lịch sử hiện sinh.

Công việc này luôn luôn rất khó khăn, và phải hằng cố gắng.

Sống rộng lòng thì lại là câu chuyện khác nữa. Nó không chỉ liên quan đến hiểu biết, mà lại liên lụy rất chặt chẽ tới khả năng chấp nhận sót lỗi của người khác như là sót lỗi khả dĩ của bản thân mình, tới khả năng chia sẻ lợi ích trong đời sống. Cái này càng khó hơn nhiều. Khó như khi đã gặp đèn đỏ trên đường, mọi xe đều cố đi tiếp, còn mình thì dừng xe, để giữ lại được cái nền tảng cho đời sống cộng đồng, và mong người ta sẽ nghĩ lại có ngày.

Nhưng mà vừa vừa thôi nha, vui vẻ nha, đừng cố ra vẻ làm thánh nhân đó nha.

Advertisements