Chuyện tưởng lặt vặt, ngày Tết – II

Cụ Hinh hiểu rằng áp lực của xã hội rất lớn trong những chuyện này.

Nhưng hãy cố gắng tự giải thoát, nhất là với thói tiền nong lì xì.

Hãy lập chí, như cai nghiện vậy, bằng mọi cách. Để cứu lấy trẻ em, cứu lấy xã hội tương lai.

Viết “Tôi không ủng hộ tập tục lì xì.”

Dán câu ấy vào cửa tủ nhà mình, ngay từ trong năm.

Dán câu ấy vào trang blog của mình, ngay từ trong năm.

Dán câu ấy vào Facebook của mình, ngay từ trong năm.

—-

Đã là cai nghiện, phải gắng tứ phương.

Muốn thực sự biếu ai, giúp ai, trao món đó cho họ trước ngày Tết. Chuyển được món đó thành gói quà thì càng tốt hơn.

Để ngày Tết đến, niềm vui đến, không còn bị ám mùi tiền.

Vận động bạn bè, vận động gia đình, vận động trường lớp cùng ủng hộ chương trình cai nghiện đó.

Chưa đủ nghị lực làm điều đó ngay? Hãy đi chơi xa ngày Tết.

Chuyện tưởng lặt vặt, ngày Tết

Bạn Kieu đi thăm Tết nhà hàng xóm, gọi vọng sang như sau.

phong tục tết ta củng có nhiều cái hay CH nhỉ.
Ví dụ có người cử không muốn ai xông đất nhà mình vào mồng 1 tết , có người thì muốn con cháu phải ăn nói nhỏ nhẹ trong 3 ngày tết….riêng Kiều thì rất kiêng cử trong việc lì xì vào mồng 1, 2 và 3 tết.

Cụ Hinh mới nhắn lại thế này.

Kiều à,

“Xông đất” đã là một loại tín ngưỡng, không dừng ở phong tục. Tín ngưỡng nặng, đến đoạn phải thuê người đến xông đất, hoặc tự mình đi ra, rồi đi vào, để tự xông đất, ôi, khổ sở quá a.

Việc ăn nói nhỏ nhẹ, điều ấy quả thật là hay, nên cố mà vượt ra ngoài phạm vi ba ngày Tết. Mấy ngàn năm sao không đặt ra mục tiêu cao lên hơn được à? Bây giờ đặt đích thế này nhé, cứ mười năm, tăng thêm được một ngày nói năng nhỏ nhẹ. Cụ Hinh đề cử Kiều làm quốc đốc cho việc này, “Tết 2023, bốn ngày ăn nói nhỏ nhẹ”.

Riêng môn “lì xì”, Cụ Hinh rất ghét cái trò nhố nhăng này được mang từ xứ nọ vào đất Việt. Con người nay mở mắt ra đã đặt cược vào tiền nong. Nhiều bạn nhỏ ngày đầu năm không dám đi đâu, chỉ chực ở nhà suốt ngày, để mong thu được tiền lì xì của khách khứa. Tâm hồn bần tiện như thế này, sẽ lớn lên ra làm sao đây?

Thế thôi, nhỏ nhẹ thế thôi, quá nữa nhỡ Kiều ghét bỏ, thì Cụ Hinh chết à.