Thờ Tự Do

 

một cộng đồng thờ tự do
không đương nhiên sẽ có ngay tự do

một cộng đồng không thờ tự do
đương nhiên sẽ không bao giờ có tự do

#hhm

 

Advertisements