Chuyện gọi tên phố, tên phường, tên…

Bài trên Tiền Phong   Quảng Trường trung tâm lớn nhất ở Paris, nơi dựng lễ đài chủ tọa cho các cuộc diễu hành ngày Quốc Lễ thì nay hầu như ai cũng đã biết đến, ít ra là qua vô tuyến truyền hình. Quảng trường Concorde, « Hòa Hợp », nơi kết thúc vườn… More Chuyện gọi tên phố, tên phường, tên…