Hết giờ

Ảnh José R.J

Advertisements

Hoa Espa trên đất Ita

Trong đợt chơi nhạc cùng nhau tại Ita, bạn bè mời Cụ Hinh chọn xem ai trong hai ca sĩ này đẹp hơn.

Cụ Hinh vốn chậm nghĩ, bèn tìm cách hoãn binh, xin được chụp ảnh để rồi nghĩ tiếp, và hứa sẽ trả lời sau. Thế mà đến giờ vẫn chưa nghĩ ra…

– Bạn Espa

– Bạn Pana