Chuyện cái-tôi-hỏi, cái-tôi-trả-lời

Kể từ khi chúng ta có ý thức, ý thức này rộng đến đâu, và sâu bao nhiêu, thì tùy người, tùy lúc, mỗi chúng ta luôn luôn bị chia làm hai cái-tôi, CTH “cái-tôi-hỏi“, và CTTL “cái-tôi-trả-lời“. Không cố hỏi mình là ai, không gắng tìm mình là ai, thì hết chuyện cái-tôi mất… More Chuyện cái-tôi-hỏi, cái-tôi-trả-lời

Cùng một việc, hai kết quả

Anh La mời trà Cụ Hinh. -“Hai người cùng làm chung nhau tận tình một việc, kết quả liệu có như nhau không?” -“Còn phụ thuộc nhiều thứ. Như năng lực đóng góp vào đó của mỗi người chẳng hạn.” -“Ví như năng lực đóng góp vào đó tương đương nhau.” -“Còn phụ thuộc nhiều… More Cùng một việc, hai kết quả

Đời sống tâm thức, đời sống tư duy

Bee.net – HOÀNG Hồng-Minh Bắt đầu bằng một câu chuyện “đơn giản” đi. “Thủ đô Hànội” là một diễn đạt quen thuộc đối với người Việt hôm nay. Quen thuộc đến mức mà khi nói “thủ đô” thì người ta thấy đó là “Hànội”, và khi nói “Hànội” thì người ta thấy đó là “thủ… More Đời sống tâm thức, đời sống tư duy