Đừng bận tâm nữa nhé, có gì đâu

Chẳng việc gì em phải ngồi nghĩ lại
Nào đâu có vấn đề gì đâu.
Chẳng việc gì em phải ngồi nghĩ lại
Nếu lúc này em chẳng hiểu chuyện gì.

Khung cửa sổ đó, em hãy ngó ra đi
Tôi đã đâu còn ở ngay bên dưới đó
Tuy rằng em mới chính là nguyên cớ
Để tôi đã phải dạt ghé qua nơi này.

Đừng bận tâm nữa nhé, có gì đâu.

Chẳng cần phải thắp sáng đèn lên nữa nhé
Tôi chẳng thể nào biết được ánh sáng này.
Chẳng cần phải thắp sáng đèn lên nữa nhé
Tôi đã ở tít trong bóng tối của phố dài.

Tôi đã trao cho em cả trái tim này,
Còn em chỉ gắng mãi để cai trị hồn tôi.

Đừng bận tâm nữa nhé, có gì đâu.

Bob D.

HHM chuyển lời