Plata chấm bài

Nàng Plata mới tốt nghiệp khoa Nhânhọc năm ngoái. Năm nay Plata giảng bài triếthọc cho lớp các quan học tại chức. Lớp học vào đầu hè im ắng. Các quan học tại chức hôm nay sao mà thật ngoan lạ lùng. Mặc dù trời rất nóng. Thỉnh thoảng một chút gió nhẹ trườn qua… More Plata chấm bài