Khách tiếp tivi

Cụ Ty thỉnh thoảng qua Nuocdenchan chơi với Cụ Hinh. Chẳng thân lắm, nhưng cụ Ty là người tốt, nhiệt tình. Đến nơi, cụ Ty đi tìm cái tivi đầu tiên. Phòng khách Cụ Hinh có một cái tivi thật trong một góc riêng, nhưng không mở được, và không được mở😉. Chỉ có Cụ… More Khách tiếp tivi