Trái, phải, giữa

Ông bác sĩ nghe tim Cụ Hinh, đoạn có vẻ suy nghĩ.

– Có gì thì tôi lo, chứ bác sĩ việc gì phải ưu tư vậy?

– Không, tim ông chạy tốt à.

– Thế sao bác sĩ lại ưu tư?

– Vấn đề là tim Cụ Hinh có vẻ lại không nằm bên trái, mà lại nằm ở chính giữa ngực.

– Thế tay trái của bác sĩ đâu?

– Đây, bàn tay đang cầm ống nghe đây.

– Sao bác sĩ biết là tay trái?

– Vì nó nằm cùng bên với tim tôi.

– Chết, thế thì bây giờ làm sao tôi biết được tay nào của tôi là tay trái, khi mà tim tôi ở chính giữa?

– Ôi, Cụ Hinh hỏi thế thì tôi cũng chịu chết luôn!
Thôi, hôm nay tôi cũng không tính tiền khám Cụ Hinh nữa.